- Rideglæde er nøgleordet hos Blue Berry Hill.

Rideglæde kommer i mange former, men én fælles beskrivelse er, at det opleves når hesten også har lyst til at være med i træningen. Det kan være på konkurrencebanen, i skoven, i hallen, fra jorden, på folden og alle andre steder vi kan befinde os med vores hest. BBH-træning handler om at motivere hesten til at synes godt om træningen, fordi vi på den måde kan arbejde uden modstand eller frustrationer. Der er altid en årsag til at vores heste reagerer som de gør og ved at kigge bag om symptomerne og finde årsagen til adfærden, kan vi designe træningsløsninger uden frustrationer og utilfredshed.

Hvis hesten ikke gør det vi anmoder den om, så er det enten fordi den ikke har forstået os, fordi den ikke har fysik til at udføre opgaven eller mangler motivationen for at være med. I alle tilfælde er ansvaret vores og vi må tilpasse træningen herefter.
Der findes ikke frække heste!  

Det er umuligt at tvinge eller presse sig til afspændthed. Derfor er tålmodighed og indføling det fremherskende mindset i BBH-træning. En hest vil altid kunne blive forvirret, miste fokus eller blive forskrækket. Dette er helt i orden og igennem træningen skal hesten lære at håndtere alle disse forstyrrelser på en hensigtsmæssig måde. Heste skal ikke ignorere deres omgivelser. Det er fuldstændigt unaturligt for dem og det skaber unødige frustrationer og kamp mellem hest og rytter, hvis rytteren bliver irriteret (eller måske bange) når hesten mister fokus. Heste skal høre alt, se alt og registrere alt omkring dem, og så skal de lære hvordan de kan reagere roligt og komme tilbage til fokus med rytteren. Jo bedre og mere trænet hesten er, desto hurtigere vil den være ”tilbage” hos rytteren og måske registreres forstyrrelsen til sidst kun som et øre, der lige bliver drejet, når der sker noget i omgivelserne. Rytterens opgave er at invitere, opmuntre og guide hesten til at tage del i træningen og sørge for at ridningen er et gensidigt samarbejde.

Hos BBH skelner vi mellem lydige heste og villige heste, inspireret fra Mark Rahids begreber om lightness vs softness.  En villig hest er blød i udtrykket, mentalt til stede og er motiveret for at være med i træningen. En villig hest er til rådighed for rytteren og rytterens anvisninger og vil således altid være lydig. En hest der ”blot” er lydig, er ikke nødvendigvis villig, blød og til rådighed, men kan være underdanig og anspændt, mens den udfører sine opgaver.

De bløde, villige heste, der er mentalt til stede og forholder sig til træningen og omgivelserne, er dem vi skaber her hos BBH. Her handler det om at lære hesten at bruge sin energi og power på en afspændt og velafbalanceret måde. En hest der løber gennem rytterens anholdninger, ikke kan stå stille, ikke sanser sine omgivelser, sig selv, eller sin rytter mens den danser fra side til side er IKKE en glad hest. Det er en stresset hest og den skal bringes ud af sin stress og i balance, hvis den skal have en chance for at blive en blød og villig samarbejdspartner, der kan arbejde med energi og stadig være mentalt tilstede. Det gælder om altid at bruge det mindst mulige signal når vi vil påvirke hesten og med de bløde villige heste, kan samspillet være så fint, at det kan være nok at tænke på signalet og hesten vil respondere!

BBH træning er ikke et fast system. Det er en værktøjskasse, der er fyldt op med viden omkring hestens psyke, hestens krop og rytterens mentale tilstands indflydelse på hesten. En værktøjskasse der er fyldt op gennem mange tusinde praktiske træningssessioner. Træning skal tilpasses den enkelte hest og ekvipage og kan ikke sættes i kasser eller ”step by step” systemer, fordi hver eneste hest og ekvipage er unik. Der er nogle grundforudsætninger der skal opfyldes og rideglæde skabes gennem BBH balancemodellen, hvor alle starter et forskelligt sted.

At træne/ride en hest, er et partnerskab hvor respekten for hesten som et selvstændigt individ, kommer i første række. Sunde, arbejdsvillige og velafbalancerede heste skabes gennem et roligt, tålmodigt og konsekvent arbejde med hestens basisfundament, der indeholder følgende grundforudsætninger:

  • Tillid mellem hest og træner/rytter

  • Tryghed i miljøet

  • Fysisk velbefindende

Grundforudsætningerne skal være opfyldt for enhver hest uanset dens race eller hvilket fremtidigt "job" den er tiltænkt. Et stærkt basisfundament gør den efterfølgende træning lettere og motiverende for både hest og rytter.

 

Tillid mellem hest og træner/rytter

Livet som ridehest, byder på mange udfordringer. Hesten bliver sat i situationer, som den aldrig ville vælge i naturen, og som er stik i mod dens naturlige motivation. Det er naturligt at heste bliver forskrækkede, forvirrede, ufokuserede og måske stressede. Derfor er det trænerens opgave, at lære hestens motivation og foretrukne løsninger at kende. Gennem venlige og konsekvente anvisninger, i et trygt og forudsigeligt miljø, kan træneren nu lære hesten nye og mere hensigtsmæssige løsninger. På den måde får hesten opbygget en referenceramme, den kan trække på i fremtidige situationer. Tillid kan aldrig skabes gennem tvang og straf og på BBH arbejder vi altid, med en kombination af positiv og negativ forstærkning. Det sikrer at hesten forstår hvad vi ønsker af den og derigennem bygges tilliden gradvist op og et partnerskab med plads til både hest og træner kan tage form.

Tryghed i miljøet

For at hesten kan lære, er det vigtigt den er tryg ved det miljø den befinder sig i. Den skal være i en velfungerende fold gruppe, trives med sine naboer i boksen og tilvænnes til at være både alene og sammen med andre i hallen eller på banen. Hos BBH bruger vi tid på denne tilvænning og designer altid vores træningssetup, så det tilgodeser hestens motivation. Unge heste får en makker med til træningen når de skal lære noget nyt og måske foregår den allerførste træning i stalden, mens de andre heste er i boksene, for at sikre optimale rammer for ny indlæring. Hestene trænes til at kunne forlade og blive forladt og hestene skal kunne holde fokus mens andre heste er i nærheden og vigtigst af alt,- Hestene skal være trygge inden sværhedsgraden øges på næste trin.

Fysisk velbefindende

Den tredje grundforudsætning for at hestens kan opbygges til den opgave vi ønsker den skal løse, er at dens grundfysik er på plads. Hesten skal have gode velplejede hove med eller uden sko der tilgodeser dens medfødte benstilling. Hesten skal være i passende huld og have ordnet sine tænder, således at der ikke er generende tandspidser, kroge, bølgebid, ulvetænder o.l der kan påvirke hestens velbefindende. Hestens krop skal være symmetrisk og være uden spændinger, låsninger og andre blokeringer i skelettet og hestens udstyr skal være tilpasset og komfortabelt for hesten. Hos BBH samarbejder vi med flere dyrlæger og behandlere, der sikrer hestenes grundfysik. Smerte er en stressor og utroligt mange heste med ”adfærdsproblemer” er i virkeligheden heste der har ondt et sted i kroppen.  

Når grundforudsætningerne er på plads tilrettelægges den fremtidige træning ud fra BBH Balancemodellen, som også er beskrevet under OM BBH.

Det er individuelt hvor i balancemodellen, der er størst behov for indsats. Det vi er særligt gode til her på BBH er gennem mange tusind timers praktisk erfaring, at vurdere præcist hvilket område, der har først og mest behov for en træningsindsats.

 

BBH Balancemodellen

Læringsteori

Hesten skal først og fremmest forstå hvad det er vi gerne vil have den til. Adfærd gentages når den bliver forstærket og aftager hvis den ikke længere bliver forstærket. Hos BBH findes der ikke frække eller uartige heste, der prøver rytterne af. Heste udviser uønsket/uhensigtsmæssig adfærd fordi de enten er blevet forstærket for den, er frustrerede/forvirrede, er endt i en motivationskonflikt eller bedes om at yde noget de fysisk ikke kan levere. Når træningen er korrekt tilpasset den enkelte hest er hestene villige, afbalancerede og fokuserede og kan rides for helt lette hjælpere. Hesten skal have forståelse for basissignalerne der inkluderer ’gå frem’, ’stop’ og ’drej’. Rigtig mange ”adfærdsproblemer” der ikke stammer fra smerte, opstår når hesten bliver ”signalforvirret”. Hos BBH løser vi derfor ikke uhensigtsmæssig adfærd med øget pres, men går tilbage til træning af hestens basissignaler og tjekker om grundforudsætningerne er opfyldt.

Anatomi/biomekanik

Den vigtigste forudsætning for at hestens kan arbejde sundt, er at dens krop er afspændt. Herfra udvikles energi, styrke og spændstighed. Afspænding kan ske når hesten er i balance. Både forparts/bagparts balance men især højre/venstre balance er vigtig at have fokus på. Hos BBH starter vi med at fokusere på hestens forpartsbalance, fordi forbenene skal kunne flytte sig for at give plads til bagbenenes placering. Vi skelner mellem ”form” og funktion” og ønsker at hestens visuelle form, er et resultat af hvordan hele hestens krop arbejder. Derfor beder vi ikke hesten indtage en bestemt form. Gennem at tilpasse hestens tempo, ligeudrette den og hjælpe den i selvbalance, skaber vi muligheden for at den kan søge ind i den facon hvor den arbejder afspændt og balanceret. Dette gøres både fra jorden og under rytter. Hesten skal gå på en måde, så hvis man fjernede rytteren, ville hesten stadig være i stand til selv at opretteholde, tempo, retning og facon over nogle skridt. Det er aldrig rytteren der skal "bære" hesten.

Rytterens Mindset

Hestens centralnervesystem er veludviklet og følsomt. Det betyder at hesten opfanger stort set alle små udsving i rytterens krop. Vores krop reagerer instinktivt på vores tanker og derfor er det ekstremt vigtigt at være bevidst omkring vores mindset og kunne styre os selv tilbage i ”sikker havn” hvis vi er kommet på afveje. Hvis vi ønsker den bedste version af vores hest, skal vi altså tilbyde hesten den bedste version af os selv. Her på BBH har vi fokus på at rytterne skal være 100 % tilstede i træningen og konstant øve sig i at ryste følelser som frygt, irritation, utålmodighed og præstationsangst af sig og erstatte dem med tålmodighed, forståelse, indlevelse og rideglæde for at motivere hesten til at være med i projekt træning. Vi træner målrettet med vejrtrækningsøvelser,  fokusøvelser, visualiseringer og arbejder med at bruge vores intention i vores anvisninger til hesten. Alle ryttere kender til at tænke at nu skal jeg lave den og den øvelse og så kommer hesten rytteren i forkøbet. Det er fordi den opfanger vores intention og det kan vi bruge målrettet til at forfine vores hjælpere.

Management

Hvis man ønsker en hest der er i stand til at præstere i ridningen, så kræver det at hesten har optimale betingelse for fysisk og mentalt velbefindende, resten af døgnets timer. Hesten skal have foder der er tilpasset dens arbejdsindsats. Den skal have rigeligt grovfoder, der tilgodeser dens behov for tyggetid. Alt dens udstyr skal være veltilpasset og vigtigst af alt, så skal den lukkes på fold og have mulighed for at få dækket sit naturlige behov for frihed. Hos BBH kommer alle heste dagligt på fold i større eller mindre foldgrupper, for at sikre fri bevægelse og mulighed for social stimulation. En velstimuleret hest har langt lettere ved at være fokuseret og motiveret i træningen og arbejder med et sundere fundament.

 

Balance skaber rideglæde

Netop fordi hver enkelt hest er unik og skabt af sit medfødte temperament og alle de oplevelser den har fået undervejs i sin tilværelse, vil det variere hvor i balancemodellen, træningen først skal sættes i gang. Det er sjældent der hvor vi ser symptomet, at træningen skal startes.

Der kan være et eksempel hvor en hest ikke træder godt nok ind under sin krop med bagbenene og rytteren forsøger at drive bagparten ind. Måske skal træningen starte et helt andet sted. Det kan være hesten har brug for at få en længere tøjle i en periode, for at kunne strække halsen og bruge overlinjen bedre. Hvis hesten er lidt i ubalance og sætter farten op når tøjlen løsnes og rytteren i virkeligheden er lidt utryg så skal træningen starte med rytterens mindset. Rytteren skal være tryg for at kunne løsne på tøjlen, ellers skaber det andre spændinger, der vil smitte hesten med det samme. Det kan være at hestens forståelse for stop-signalet også skal forbedres for at man kan skabe en situation, hvor rytteren er komfortabel med at give hesten længere tøjle. Måske opdager man i arbejdet med at lære hestens at standse/stå stille, at den har meget svært ved at koncentrere sig og ved at lære nye vane og det kan være der skal kigges på nogle grundforudsætninger for at hjælpe hesten bedre.

Træningen er på den måde kommet hele vejen rundt, og har årsagsbehandlet, for at løse det oprindelige symptom.  

Share

Seneste Nyt

Gratis undervisning - til midtvejseksamen

Har du lyst til at være testrytter til midtvejseksamen på BBH søndag d. 21. juni 2020?

Vores testryttere er en stor og vigtigt del af eksamen og vi lover dig en spændende og lærerig dag. At være testrytter, og få undervisning af en af aspiranterne, foran vores censorer, giver en god mulighed for at få ny inspiration og "snuse lidt" til vores træningsprincipper.

Read more...

fb Følg Blue Berry Hill på Facebook

Kursus

3 dags træningslejr 2-4.marts 2018

Helt unik mulighed for 3 dages intensiv træning for dig og din hest her på BBH

I løbet af disse 3 dage, får du undervisning med din hest 2 x dagligt.
Både enelektioner og lektioner hvor I rider to sammen.

Hver ekvipages lektioner tilrettelægges individuelt og vi arbejder både fra jorden og i sadlen.

Lektionerne med hestene bindes sammen af kortere teorioplæg og vi kommer hele vejen rundt om både hestens læring, hestens krop, rytterens krop og din egen tilstand i træningen.

Der er mulighed for at få en opstillingslektion i longe, hvor du får mulighed for at fokusere 100 % på din egen krop.

Vi kan arbejde med alle elementer af god træning inkl jordarbejde, indlæring af sidebevægelser fra jorden/i sadlen, longering, bomarbejde fra jorden/i sadlen, gangartsforbedring, tilvænning, og så selvfølgelig grundridning, dressur og springning.

Du sætter rammerne og vi skræddersyer lektionerne til dig og hestens behov.

Dette er en fantastisk mulighed for at komme i dybden med de udfordringer du oplever i træningen, fordi vi har så mange lektioner tæt op ad hinanden. Hver lektion bygger videre på den forrige og derfor kan vi flytte hestene virkelig langt og fylde dig op med mange mange redskaber til at videreføre træningen.

Den samlede sum af læring overstiger langt, det indhold der er i dine egne lektioner, fordi du har muligheden for at følge med i de andres lektioner og der vil være mulighed for analyseopgaver, af balndt andet hestens bevægelse, når de andre rider/træner.
Det er virkelig sjældent at vi har åbne kurser af denne art så grib chancen nu og send os en tilmelding, med en beskrivelse af dine behov og ønskertiltræningen, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Vi arbejder fra kl. 08.00 - 17.00 både fredag og lørdag,- og fra kl. 08.00 - 16.00 om søndagen, hvor vi har en grundig afrunding og målsætning for den fremtidige træning.
- Kurset afholdes her på BBH, Haugevej 13, 8620 i Kjellerup. Fredag - søndag 2. 4 marts. Mulighed for ankomst torsdag aften.
- Undervisningen varetages af Susan Kjærgård suppleret af en gæsteunderviser til opstillingslektioner- Der er mulighed for at overnatte på BBH i fælles sovesal under hele kurset med bad og toilet i stalden
- Der er boks og mulighed for fold for alle deltagere
- Deltagerne medbringer selv forplejning. Der er et køleskab og elkoger til rådighed

Prisen for hele kurset,
inkl boks, overnatning, materialer og lektioner 3.750 kr inkl. moms.

Der er kun plads til 8 deltagere og tilmelding er "først til mølle" :-)
Tilmelding på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nyeste artikel

Sådan lærer hesten,- Forstærkning og straf

Adfærd opfører sig ligesom os mennesker. Den fortsætter kun sin opførsel hvis den "får noget ud af det".. Når en adfærd bliver forstærket, altså belønnet, vil den vokse. Hvis den ikke bliver forstærket, eller den endda bliver straffet, vil den mindskes. Det er værd at vide, når du arbejder med din hest, så du kan tilrettelægge træningen efter at forstærke den ønskede adfærd. Denne artikel fokuserer på hvordan forstærkning og straf fungerer og uddyber forskellene på det der kaldes positiv og negativ hhv forstærkning og straf.

Read more...