User Rating: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

 

”Den hest er altså bare SÅ streng”. ”Min hest gider ikke lave noget, når jeg begynder at forlange mere samling”. ” Møgkrikke!” ”Øv, den modarbejder mig hele tiden”. ”Jeg er bare træt af, at min hest aldrig forstår noget som helst”..

Dette er udsagn der fra tid til anden kommer fra ryttere indenfor alle discipliner.

 

Det er som om, det er almindeligt accepteret at når hesten opfører sig uønsket og ikke udfører de manøvrer vi forventer af den, så er det fordi den er dum, problematisk, fræk, uvillig, respektløs etc.. 

 

Men kan hesten overhovedet drages til ansvar for uønsket opførsel, eller ligger ansvaret ene og alene hos de mennesker der håndterer, træner og rider hesten?

 

På tv vises der i øjeblikket stribevis af forskellige ”opdragelses programmer”. Programmer hvor diverse eksperter hentes ind, for at hjælpe ulykkelige familier med at opdrage på deres uopdragne børn eller hunde. Fælles for alle programmerne er, at man først præsenteres for de problematiske individer, som oftest er rædselsfuldt uopdragne og til tider helt ude af kontrol. Dernæst møder man de ansvarshavende voksne, som åbenlyst glæder sig til at få noget professionel hjælp til at få afrettet de problematiske børn eller hunde. Derfra kommer vi til det interessante element. 

For efterhånden som programmet skrider frem, går det op for både tilskueren og de voksne i programmet, at det i virkeligheden IKKE er de problematiske børn eller hunde, der korrigeres, men i stedet de voksnes adfærd overfor problemmagerne. Forældre må gennem en nøje revidering af deres handlemønstre, tonefald, kropssprog, daglige rutiner osv. Indse at det er dem selv der skaber (eller forværrer) konflikter med børnene. Gennem en øget indsigt bliver de i stand til bevidst at ændre deres egen adfærd og dermed påvirke børnene i retning af en mere ønskelig og mindre konfliktpræget adfærd.

 

Det samme sker i hundefamilierne, hvor ejerne efterhånden opdager, at de gennem, selv at ændre deres egne handlemønstre og adfærd, kan få den før så frustrerede og ulydige hund, til at blive roligere og mere velopdragen.

 

Det samme gør sig gældende i forholdet mellem rytter og hest?

 

Hesten kan ikke læse dressur programmer eller ridebøger. Den aner intet om schenkelvigninger, konkurrenceregler, tilridning, trailer kørsel, vandspiltove osv osv. Og således, er den, på ingen måde, moralsk forpligtet til at efterleve menneskets kommandoer. Når den så alligevel gør det, er det resultatet af god og konstruktiv indlæring, som menneskets kan tage æren for. Men at tage æren for god træning hos en lydig hest, indebærer også, at bære det fulde ansvar for alle fejl og mangler i opførslen hos en ”ulydig hest”. Som i virkeligheden burde kaldes en mindre veltrænet hest, idet ulydighed indebærer, at hesten godt VÈD hvad der forventes af den, men bevidst vælger at gå imod ordren. Og den form for tænkning er hestens hjerne ikke i stand til. Heste opfører sig som de har det.

 

Når hesten trænes, påvirkes det, der kaldes stimulus-responsen. Altså, hesten får en bestemt stimulus (påvirkning) som udløser en given respons (reaktion). Et eksempel kan være, at hesten får en stimulus via et tryk fra rytterens schenkler. Det udløser respons fra hesten, som går fremad.

 

Hestens hjerne og stier i skoven

Hestens hjerne består af en masse tråde, der ved aktivering af en impuls fra en stimulus og en efterfølgende respons, danner en lille sti mellem det sted, hvor den opfatter impulsen og det sted hvor den husker responsen.. Man kan sammenligne det med en kæmpe stor skov, hvor forskellige stier fører forskellige steder hen. Hvis der er få men gode stier, er det nemmere at navigere rundt, end hvis der er mange små og halv tilgroede stier. Inden man starter arbejdet med den unge eller urutinerede hest, er den som en fuldstændigt uberørt skov, der vokser vildt uden nogle stier. Den kan og ved ingenting endnu.

 

Når man starter træningen af hesten og begynder at indlære betydningen af de forskellige signaler, begynder man at lave stier i skoven. I starten er det lidt ufremkommeligt og der skal måske saves grene ned og rykkes buske op med rod for at komme til og hesten svarer ikke helt optimalt på signalet endnu, men det går i den rigtige retning. Når stien er lavet og hesten har forstået signalet, kan man begynde at gå ned ad stien flere gange om dagen og for hver eneste gang man går der, bliver stien gået bedre og bedre til. Hesten reagerer bedre og bedre på signalet. Jeg lærer hesten at stoppe, ved at lægge et pres i dens mund med tøjlerne. Så snart den stopper, belønner jeg den, ved at give efter på tøjlerne. Så lærer hesten at den kan befri sig for presset i munden ved at stoppe og vil efterhånden stoppe hver gang den mærker presset i munden. Der er nu skabt en sti i hjernen hvor impulsen fra biddet, udløser en respons fra hestens ben. Heste er følsomme i deres mund og derfor er det meget vigtigt for hestens generelle stressniveau, at den kan være tryd ved at vide hvordan den indgår pres i munden.

 

En STOP-sti

Når hestens hestens grundforudsætninger er opfyldt, kan man begynde mere struktureret signalindlæring. Man kan rydde stierne.  Jeg laver altid STOP-stien først, fordi hvis der pludselig kommer en skovtrold farende, så behøver vi ikke rende forvildet rundt mellem træer og buske for at finde vej, men vælger blot STOP-stien.

 

Så slipper man også for at hesten selv rydder en sti der hedder hop, buk, stejl, løb væk-stien.

Efter samme fremgangsmåde som til stop, hvor presset motiverer og eftergiften belønner, rydder jeg derefter 5 andre stier så jeg kan finde frem til reaktionerne: Stop. Gå frem. Drej til højre. Drej til venstre. Vig til siden for højre ben og Vig til siden for venstre ben. Disse 6 reaktioner er basis responser og det er dem der i kombination udgør alle de finere øvelser hesten senere stifter bekendtskab med. Alle øvelser består af basis responser kombineret på forskellig vis og hvis en øvelse ikke fungerer, så falder det som regel tilbage til en eller flere af basis responserne, der ikke fungerer optimalt.

 

Mens jeg arbejder med at rydde de nye stier, render jeg hele tiden hen og går en tur på de første stier, så de ikke gror til og bliver ufremkommelige igen. Jeg gentager signalerne og hjælper hesten med at holde stien aktiv, så den ikke glemmer signalernes betydning.

Sideløbende med arbejdet laver jeg et ekstra spor i STOP-stien. BAK-sporet. Det forstærker STOP-stien så den altid er god bred og fremkommelig.

Når alle mine stier er lavet og trådt godt til, kan jeg rende rundt i skoven som det passer mig. Der er 6 stier og dem kan jeg kombinere til at komme hele skoven rundt uden at fare vild.  Jeg kan vælge stierne i den rækkefølge jeg skal bruge dem, alt efter hvor jeg vil hen. Jeg kan ride frem, tilbage, samlet, i lang form, sidelæns, små volter, lige ud og hvad jeg ellers lige får lyst til. Nogle gange sker det, at jeg har været optaget af nogle stier der har været meget spændende og så må jeg, igen, lige huske at gå en hurtig tur på de andre og rydde lidt ukrudt væk, der måske er kommet til mens jeg var et andet sted. Jeg går tilbage og tjekker basis signalerne så de bliver ved at være skarpe og hesten reagerer korrekt.

 

Når man arbejder med en såkaldt problem hest, er det som at komme ind i en skov med alt for mange stier, der næsten alle sammen ligner hinanden. Hvis man spørger hesten om vej for at komme hen til det store Egetræ, ender man ved Bøgetræet og hvis man er tørstig og vil ned til bækken, risikerer man at rende 3 gange ned ad en sti der ender blindt, inden hesten finder en sti og man ender ved… Et gammelt Grantræ!!! Man lægger benene til og hesten hopper lige op i luften og nægter at gå fremad. Man anholder i tøjlen og hesten bøjer nakken mens den styrter videre. Man drejer i indvendige tøjle og hesten drejer halsen men fortsætter udad mod hjørnet. Hesten reagerer uhensigtsmæssigt fordi det er nærmest umuligt at finde vej i skoven. Der kommer hele tiden forkerte responser på de påvirkninger man giver hesten. Simpelthen fordi stierne i dens hjerne er forkerte.

 

Det er let at komme til at lave forkerte stier, hvis man ikke er opmærksom på hvordan man timer pres og eftergift. I eksemplet med at lære hesten at stoppe, lagde vi et pres på bidet, som blev belønnet med en eftergift når hesten stoppede benene. Vi skabte en sti fra munden til benene. Nogle gange sker det, at hesten, forsøger at slå med hovedet for at slippe for presset fra bidet. Hvis rytterens så kommer til at give efter dér, i stedet for at holde presset indtil hesten har stoppet benene, så har man belønnet hesten for at slå op med hovedet og er kommet til at skabe en sti der går fra pres i tøjlen hen til kaste med hovedet i stedet for hen til stop benene.

Jo flere forkerte stier skoven har, desto sværere er den at navigere rundt i.

 

Når jeg ”omtræner” problemheste starter jeg som sgat, med at lave en god stabil og let genkendelig STOP-sti. Så kan jeg altid sende hesten direkte derhen hvis den begynder at rende rundt på alle de forkerte stier. Det gælder om at undgå at gå på de forkerte stier så de kan gro til og lukke sig, for at undgå at hesten i fremtiden kommer til at vælge dem. Når man har skabt de 6 nye stier og efterladt de andre forkerte stier, til at gro til i mos og glemsel, har man igen en ”velopdragen” og velafbalanceret hest. En hest som ingen behøver at omtale som dum eller besværlig!

 

Men ingen kunne vel finde på at skælde ud på skoven over at nogen har ryddet forkerte stier.

Share

Seneste Nyt

Gratis undervisning - til midtvejseksamen

Har du lyst til at være testrytter til midtvejseksamen på BBH søndag d. 21. juni 2020?

Vores testryttere er en stor og vigtigt del af eksamen og vi lover dig en spændende og lærerig dag. At være testrytter, og få undervisning af en af aspiranterne, foran vores censorer, giver en god mulighed for at få ny inspiration og "snuse lidt" til vores træningsprincipper.

Read more...

fb Følg Blue Berry Hill på Facebook

Kursus

3 dags træningslejr 2-4.marts 2018

Helt unik mulighed for 3 dages intensiv træning for dig og din hest her på BBH

I løbet af disse 3 dage, får du undervisning med din hest 2 x dagligt.
Både enelektioner og lektioner hvor I rider to sammen.

Hver ekvipages lektioner tilrettelægges individuelt og vi arbejder både fra jorden og i sadlen.

Lektionerne med hestene bindes sammen af kortere teorioplæg og vi kommer hele vejen rundt om både hestens læring, hestens krop, rytterens krop og din egen tilstand i træningen.

Der er mulighed for at få en opstillingslektion i longe, hvor du får mulighed for at fokusere 100 % på din egen krop.

Vi kan arbejde med alle elementer af god træning inkl jordarbejde, indlæring af sidebevægelser fra jorden/i sadlen, longering, bomarbejde fra jorden/i sadlen, gangartsforbedring, tilvænning, og så selvfølgelig grundridning, dressur og springning.

Du sætter rammerne og vi skræddersyer lektionerne til dig og hestens behov.

Dette er en fantastisk mulighed for at komme i dybden med de udfordringer du oplever i træningen, fordi vi har så mange lektioner tæt op ad hinanden. Hver lektion bygger videre på den forrige og derfor kan vi flytte hestene virkelig langt og fylde dig op med mange mange redskaber til at videreføre træningen.

Den samlede sum af læring overstiger langt, det indhold der er i dine egne lektioner, fordi du har muligheden for at følge med i de andres lektioner og der vil være mulighed for analyseopgaver, af balndt andet hestens bevægelse, når de andre rider/træner.
Det er virkelig sjældent at vi har åbne kurser af denne art så grib chancen nu og send os en tilmelding, med en beskrivelse af dine behov og ønskertiltræningen, på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Vi arbejder fra kl. 08.00 - 17.00 både fredag og lørdag,- og fra kl. 08.00 - 16.00 om søndagen, hvor vi har en grundig afrunding og målsætning for den fremtidige træning.
- Kurset afholdes her på BBH, Haugevej 13, 8620 i Kjellerup. Fredag - søndag 2. 4 marts. Mulighed for ankomst torsdag aften.
- Undervisningen varetages af Susan Kjærgård suppleret af en gæsteunderviser til opstillingslektioner- Der er mulighed for at overnatte på BBH i fælles sovesal under hele kurset med bad og toilet i stalden
- Der er boks og mulighed for fold for alle deltagere
- Deltagerne medbringer selv forplejning. Der er et køleskab og elkoger til rådighed

Prisen for hele kurset,
inkl boks, overnatning, materialer og lektioner 3.750 kr inkl. moms.

Der er kun plads til 8 deltagere og tilmelding er "først til mølle" :-)
Tilmelding på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nyeste artikel

Sådan lærer hesten,- Forstærkning og straf

Adfærd opfører sig ligesom os mennesker. Den fortsætter kun sin opførsel hvis den "får noget ud af det".. Når en adfærd bliver forstærket, altså belønnet, vil den vokse. Hvis den ikke bliver forstærket, eller den endda bliver straffet, vil den mindskes. Det er værd at vide, når du arbejder med din hest, så du kan tilrettelægge træningen efter at forstærke den ønskede adfærd. Denne artikel fokuserer på hvordan forstærkning og straf fungerer og uddyber forskellene på det der kaldes positiv og negativ hhv forstærkning og straf.

Read more...